Programma 'Kansrijke Start heeft de toekomst!'

13.45u - 14.00u Onboarding

14.00u - 14.07u Opening

14.07u - 14.40u Live talkshow 'de opbrengsten van Kansrijke Start'

 • Wat heeft Kansrijke Start tot nu toe gebracht?
 • Onder leiding van dagvoorzitter Simone van Trier
 • Gasten aan tafel zijn partners van de lokale coalitie Delft
 • Verslaggever Marianne van den Anker interviewt 2 lokale coalities in het land

14.40u - 15.55u Inspiratiesessies 'handvatten voor lokale coalities'

 • Drie rondes van 15 verschillende inspiratiesessies over een breed scala aan Kansrijke Start-onderwerpen.
 • 2 live workshops 
  • Live workshop 1 - Sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen
   (met Eva Cleven, Yodit Jacob, Yasmine Allas)
  • Live workshop 2 - Bereiken en betrekken van de doelgroep
   (met Wina Smeenk, Chiara Vanenburg, Dianna Slingerland-Meijer, Patricia van den Berge)

15.10u - 15.55u (Besloten) Wethouders in gesprek over de borging van de aanpak van Kansrijke Start

Een kleine groep wethouders onder leiding van wethouder van Dordrecht Rik van der Linden (stuurgroeplid en lid van de landelijke coalitie) heeft afgelopen periode stilgestaan bij de vraag wat er nodig is om hetgeen er is opgebouwd met lokale coalities kansrijke start te borgen. Wat hebben gemeenten en andere partijen hierin te doen en wat heeft landelijke overheid hierin te doen. Hierover gaat deze groep graag in gesprek met collega-wethouders. 

16.00u - 16.25u Keynote - 17 miljoen Nederlanders maken dit stukje aarde samen gezond.

In deze keynote zal Koos van der Velden (emeritus hoogleraar Public Health) de noodzaak voor het investeren in een gezonde gemeenschap onderbouwen, en uiteenzetten welke stappen er in beleid,  praktijk en onderzoek  moeten worden gezet om deze te realiseren. Kansrijke Start is een uniek actieprogramma dat middels lokale coalities (medisch en sociaal) kwetsbare gezinnen (in wording) de kans op een gelukkig en gezond leven wil bieden. Willen we dit blijvend garanderen voor alle toekomstige generaties dan is de volgende stap het bouwen van een (lokale en nationale) gezonde gemeenschap. Enkel met zorg voor individuele probleemsituaties zullen we er niet komen.

16.25u - 16.53u Live slotgesprek 'Kansrijke Start in de toekomst'

 • Hoe ziet de weg naar een Kansrijke Start voor ieder kind in Nederland er vanaf hier uit?
 • Onder leiding van Simone van Trier
 • Gasten: Staatssecretaris Paul Blokhuis, Rik van der Linden (wethouder Dordrecht) en Lindy van Breda Vriesman (bestuurder kraamzorg).

16.53u - 17.00u Tekenaar Jochem Galama toont de opbrengsten van de conferentie in 'de weg naar de toekomst', tevens afsluiting conferentie.